Hướng dẫn Thẻ xác minh Paypal các nước (trừ châu Âu) – Exp thẻ 7 tháng