• Bạn phải thực hiện đúng hướng dẫn, nếu không sẽ không được bảo hành khi bị lỗi.
 • Ngay sau khi tạo tài khoản, paypal sẽ yêu cầu bạn liên kết thẻ. KHÔNG liên kết thẻ ngay ở bước này vì sẽ xảy ra lỗi. Hãy vào trang https://paypal.com/myaccount/money/cards/new và thêm thẻ.
 • Không liên kết thẻ khi đang đăng nhập Paypal tại một trang khác ngoài Paypal (ví dụ: Bạn đang thanh toán tại một trang web nào đó)
 • Gặp lỗi trong quá trình sử dụng phải chụp ảnh màn hình và gửi cho chúng tôi để xử lý, không được thử lại nhiều lần.

Hệ thống cần phải cập nhật zipcode của thẻ trùng khớp với zipcode của địa chỉ trong tài khoản Paypal, sau đó bạn mới có thể sử dụng được thẻ. Bạn hãy điền các thông tin dưới đây:

+ Ấn vào đây để cập nhật zipcode nhiều thẻ cùng một lúc

 • Sau khi gửi xong yêu cầu, bạn chờ đợi web cập nhật thành công mới được sử dụng thẻ. (Kết quả quá trình cập nhật được hiển thị trực tiếp ở trang này sau khi bạn ấn nút "Cập nhật zipcode")
 • Lưu ý: Đây chỉ là cập nhật zipcode. Để xem code xác minh Paypal bạn cần làm đủ bước 2 và bước 3 dưới đây.
 • Lưu ý quan trọng: Ngay sau khi tạo tài khoản, paypal sẽ yêu cầu bạn liên kết thẻ. KHÔNG liên kết thẻ ngay ở bước này vì sẽ xảy ra lỗi. Hãy vào trang https://paypal.com/myaccount/money/cards/new và thêm thẻ.
 • Bước 2.1: Tại trang tài khoản Paypal ấn vào "Link a Card or Bank" hoặc ấn vào link này

 • Sau đó chọn Link a credit card
 • Bước 2.2: Điền thông tin thẻ mà bạn nhận được trong email:
 • Credit card number: Số thẻ
 • Card type: Paypal sẽ tự xác định loại thẻ
  • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 4: Visa
  • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 5: Mastercard
 • Expiration date: Exp của thẻ
 • Security code: Cvv của thẻ
Bước 2.3: Sau đó ấn Link Card, Paypal sẽ báo thành công như ảnh dưới. Ấn Done.
 • Bước 2.4: Ấn Confirm your card (Có thể nút này nằm bên dưới hơi khác so với ảnh minh họa)
 • Bước 2.5: Sau đó ấn Get a code (Chỉ được ấn 1 lần)

 • Bước 2.6: Paypal báo đã 'Get a code' thành công. Bạn hãy ấn Done & gửi yêu cầu xem code ở bước tiếp theo

Lưu ý quan trọng: Ngay sau khi tạo tài khoản, paypal sẽ yêu cầu bạn liên kết thẻ. KHÔNG liên kết thẻ ngay ở bước này vì sẽ xảy ra lỗi. Hãy vào trang https://paypal.com/myaccount/money/cards/new và thêm thẻ.

 • Bước 2.1: Tại trang tài khoản Paypal ấn vào "Link a Card or Bank" sau đó chọn "Link a credit card" hoặc ấn vào link này
 • Bước 2.2: Điền thông tin thẻ mà bạn nhận được trong email:
  • Credit card number: Số thẻ
  • Card type: Paypal sẽ tự xác định loại thẻNếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 4: Visa
  • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 5: Mastercard
  • Expiration date: Exp của thẻ
  • Security code: Cvv của thẻ
 • Bước 2.3: Sau đó ấn Link Card, Paypal sẽ báo thành công như ảnh dưới. Ấn Done.
 • Bước 2.4: Chỉ có Paypal US Personal mới có thể lấy code như bước dưới đây, Paypal US business chỉ cần liên kết thẻ như bên trên là xong.
  • Tại trang thông tin thẻ (vừa link card), hãy thêm /confirmation?action=initiate_paypal_code_confirmation vào cuối đường link và Enter, sẽ xuất hiện chỗ yêu cầu code. Xem ảnh mẫu bên dưới:
 • Bước 2.5: Sau đó ấn Get a code (Chỉ ấn một lần)
 • Bước 2.6: Paypal báo đã 'Get a code' thành công. Bạn hãy ấn Done & gửi yêu cầu xem code ở bước tiếp theo

Trước hết, hãy chắc chắn rằng bạn đã ấn "Get a code" ở trong Paypal như hướng dẫn trong bước trước thì hệ thống mới có thể tra cứu code.


 • Sau khi có code, bạn quay trở lại Paypal và ấn vào "Enter the code to confirm your card"
 • Nhập code vào và ấn Confirm, quá trình xác thực hoàn tất!