Lưu ý quan trọng:

 • Thẻ này dùng cho các nước ngoại trừ châu Âu (UK, Pháp, Đức,… là không dùng được)
 • Ngay sau khi tạo tài khoản, paypal sẽ yêu cầu bạn liên kết thẻ. KHÔNG liên kết thẻ ngay ở bước này vì sẽ xảy ra lỗi. Hãy vào trang https://paypal.com/myaccount/money/cards/new và thêm thẻ.
 • Không liên kết thẻ khi đang đăng nhập Paypal tại một trang khác ngoài Paypal (ví dụ: Bạn đang thanh toán tại một trang web nào đó)
 • Gặp lỗi trong quá trình sử dụng phải chụp ảnh màn hình và gửi cho chúng tôi để xử lý.
Bước 1: Tại trang tài khoản Paypal ấn vào “Link a Card or Bank” hoặc ấn vào link này
 • Sau đó chọn Link a credit card
Bước 2: Điền thông tin thẻ mà bạn nhận được trong email:
 • Credit card number: Số thẻ
 • Card type: Paypal sẽ tự xác định loại thẻ
  • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 4: Visa
  • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 5: Mastercard
 • Expiration date: Exp của thẻ
 • Security code: Cvv của thẻ
Bước 3: Sau đó ấn Link Card, Paypal sẽ báo thành công như ảnh dưới. Ấn Done.