Hệ thống cần phải cập nhật zipcode của thẻ Bonanza – Visa 4842 (các loại thẻ Bonanza khác không cần cập nhật zip code) trùng khớp với zipcode trong tài khoản Bonanza, sau đó bạn mới có thể sử dụng được thẻ. Bạn hãy điền các thông tin dưới đây:

+ Ấn vào đây để cập nhật zipcode nhiều thẻ cùng một lúc

Sau khi gửi xong yêu cầu, bạn chờ đợi web cập nhật thành công mới được sử dụng thẻ. (Kết quả quá trình cập nhật được hiển thị trực tiếp ở trang này sau khi bạn ấn nút “Cập nhật zipcode”)